Viaţa Vecinică

 

“ . . . ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa vecinică?”

1 - Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. (Romani 3:23)

2 - Fiindcă plata păcatului este moartea:  (Romani 6:23a)

3 - dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa vecinică în Isus Hristos, Domnul nostru.  (Romani 6:23b)

4 - Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe cînd eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. (Romani 5:8)

5 - Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L -a înviat din morţi, vei fi mîntuit.  (Romani 10:9)

6 - Deci, fiindcă sîntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem (Sau: Să avem.) pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.  (Romani 5:1)

7 - Căci sînt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpînirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,  nici înălţimea, nici adîncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.  (Romani 8:38-39)

Crede în Domnul Isus